Ons aanbod

Wat mag u van ons verwachten!

Wij vinden dat uw zorg altijd centraal moet staan.

Samen met u wordt er gekeken naar uw behoeften en wensen.  Verder bieden wij extra zorg zoals verpleegtechnische handelingen. Denk hier bij aan stomazorg, insuline spuiten, katheter zorg, sondevoeding, wondzorg en indien nodig ondersteuning bij de inname van de medicatie.

Activiteiten buitenshuis kunnen voor u wellicht erg moeilijk of moeizaam zijn. Om toch te kunnen deelnemen aan de activiteiten, kunnen wij u op een afgesproken tijd ophalen en weer thuis brengen.

Ook zorgen wij voor een heerlijke maaltijd, die wij, eventueel samen met u bereiden en nuttigen op de locatie van huiskamer La vie est belle.

Onze werkwijze

Huiskamer La vie est belle is geopend van maandag tot en met zondag ( op aanvraag) van 09:00-20:00. 

De dag begint met een kopje koffie, het doornemen van het nieuws en het activiteitenschema van de dag. Aansluitend zal de eerste activiteit beginnen.  Binnen ons activiteiten programma, zoeken we naar een daginvulling die u helpt om zo veel mogelijk vaardigheden te laten behouden en mogelijk te verbeteren.

Kosten

Voor huiskamer La vie est belle heeft u een indicatie nodig. Dit is een aanwijzing die aangeeft welke zorg u nodig heeft. Er moet een indicatie aangevraagd worden bij het centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Indien nodig kunnen wij helpen bij het aanvragen hiervan. De kosten worden voor een groot deel vergoed door de gemeente.  Heeft u al een indicatie wet langdurige zorg (WLZ)? Dan kunt u dagbesteding ontvangen. De kosten worden dan vergoed vanuit de WLZ. Ook verwelkomen wij cliënten die beschikken over een PGB

Indien nodig kunnen wij u helpen bij het aanvragen hier van.

   

  Doelgroep

  Bij huiskamer La vie est Belle, is er plek voor ouderen die op zoek zijn naar een zinvolle eigentijdse dagbesteding. Op een zeer unieke locatie in Maastricht dichtbij het centrum en met uitzicht op de mooie kazematten.

  Wie kunnen er bij ons terecht:

  • Kwetsbare en eenzame ouderen
  • Ouderen met een licht lichamelijke of verstandelijke beperking
  • Ouderen met psychische problemen
  • Ouderen die medische of verpleegtechnische hulp nodig hebben.
  • Allochtone ouderen
  • Ouderen die individuele dagbesteding nodig hebben op locatie of thuis.
  • Ouderen met een niet aangeboren hersenletsel

  .

  Onze activiteiten zijn:

  • Sport en spel
  • Themadagen
  • Wandelen
  • Computer en gsm les
  • Geheugentraining
  • Seizoensgerichte creatieve activiteiten
  • Schilderen en Verven
  • Koken en bakken
  • Maandelijks uitje
  • Zwemmen

  Georganiseerde workshops door externe professionals. Verder zijn er mogelijkheden tot individuele activiteiten, waarbij er na de wens en behoefte van de cliënt zal worden gekeken. Elke dag eten we samen een koude of warme maaltijd, die we samen voorbereiden. Hierbij zullen we rekening houden met allergieën, geloof, en dieetwensen. Ter zijner tijd wordt ons activiteitenschema verder uitgebreid.